top of page

Angående rengöring av fasad och fogning

Som aviserat i era postfack behöver fogarna i fasaderna åtgärdas och i samband med det har vi beställt tvätt av hela fasaden för att bland annat få bort algpåväxt. Vi måste rengöra fasad för att kunna åtgärda fogarna. Det var planerat att utföras tidigare under våren men blev tyvärr försenat.


Detta skulle självklart aviserats tidigare, men styrelsen har inte haft all nödvändig information förrän nyligen. Vi förstår att tidpunkten inte är optimal och har därför gjort en överenskommelse med företaget om att vi väntar med själva rengöring av balkongerna till i höst, då det är rengöring av dessa som kommer innebära mest olägenhet för er boende.


Att rengöra fasaden för att kunna åtgärda fogarna vill vi dock inte vänta med då det är viktigt med denna åtgärd för att förhindra eventuella vattenskador och medföljande problem för boende.


Har ni tillhörigheter som ni är extra rädda om på balkongen eller uteplatsen rekommenderar vi att ni skyddar dessa då visst vatten kan skvätta från fasadrengöringen.


Arbete med fasadtvätt och fogning kommer att ske under hela vecka 22.

120 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande: Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fast

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmele

bottom of page