top of page

Granåtervinning

Nu är det många som vill slänga sin gran och det är viktigt att ni INTE använder våra återvinningsrum till detta.


Kommunen har avsatt olika platser i Sjöstaden där alla kan lämna sin gran, bland annat vid stora ingången till Lugnets skola på Lugnets allé.


Sophämtning är redan en stor kostnadspost för föreningen. Vi vill därför inte dra på oss onödiga avgifter, vilket granar, farligt avfall, skrymmande sopor etc. i soprummet innebär.


Den röda linjen på väggen på bilden nedan, innebär att alla sopor som sticker upp ovanför denna linje kostar extra vid hämtning.


67 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nordstaden kommer att tillsammans med fogfria ytor utföra underhålls- och förbättringsåtgärder i garaget genom att lägga hålkärl längs alla väggar och pelare mot golvet. Med anledning av detta behöver

Den 8 oktober planerar vi att ha en gemensam gårdsdag för alla boende i vår trevlig förening. Tanken är att förutom träffa alla trevliga grannar, även hjälpas åt att fixa saker på vår innergård och i

Under vecka 37 kommer Specialrengöringar att rengöra kanterna på balkongplattorna samt plattorna till loftgångarna. Detta är den rengöring som skulle utföras i juni men som vi valde att skjuta fram ti

bottom of page