top of page

Granåtervinning

Nu är det många som vill slänga sin gran och det är viktigt att ni INTE använder våra återvinningsrum till detta.


Kommunen har avsatt olika platser i Sjöstaden där alla kan lämna sin gran, bland annat vid stora ingången till Lugnets skola på Lugnets allé.


Sophämtning är redan en stor kostnadspost för föreningen. Vi vill därför inte dra på oss onödiga avgifter, vilket granar, farligt avfall, skrymmande sopor etc. i soprummet innebär.


Den röda linjen på väggen på bilden nedan, innebär att alla sopor som sticker upp ovanför denna linje kostar extra vid hämtning.


62 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma. Datum: 2023-06-11 Tid: 14.00 Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgäng

Som aviserat i era postfack behöver fogarna i fasaderna åtgärdas och i samband med det har vi beställt tvätt av hela fasaden för att bland annat få bort algpåväxt. Vi måste rengöra fasad för att kunna

Vi har under våren gjort en intresseförfrågan kring inglasning av balkong bland föreningens medlemmar. Tyvärr var intresset inte tillräckligt stort för att styrelsen skall driva det vidare, vilket äve

bottom of page