top of page

Information om värmen i lägenheterna

Angående fastighetens uppvärmning och temperaturen i våra lägenheter som många frågat om, så har vi åtgärdat det fel som tidigare hittat genom att byta ut det trasiga expansionskärlet. I samband med det installerades även en automatisk avgasare som luftar systemet vilket kommer ge bättre framledning framöver

Utöver detta har det nu även visat sig att vi även haft ett styrsystemfel i punkthuset på Vävar Johans gata 11 som påverkat temperaturen i det huset. Det är nu åtgärdat vilket borde märkas för boende där inom kort.

Men under senhösten kan utomhustemperaturen växla mycket under ett dygn vilket gör att värmesystemet kan få svårt att hänga med. Det kan alltså ta ett tag innan fastigheten är helt i fas. Detta har vi dock försökt åtgärda genom byte av styrteknik vilket borde göra övergången mellan årstider mindre kännbar.


Om du fortfarande upplever att det är kallt inomhus

En inomhustemperatur på 20–21 grader är fullt normalt och ända ner till 18 grader är okej i perioder när utomhustemperaturen skiftar. Om du upplever att det är för kallt flera dagar i rad, trots att du justerat reglagen i teknikskåpet, bör du mäta temperaturen i din lägenhet. Temperaturen bör mätas på 1 meters höjd i mitten av rummet. Understiger temperaturen 20 grader konstant under flera dagar i sträck skall ni anmäla detta till Nordstaden: https://nordstaden.se/felanmalan/

135 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande: Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fast

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmele

bottom of page