top of page

Information om värmen i lägenheterna

Angående fastighetens uppvärmning och temperaturen i våra lägenheter som många frågat om, så har vi åtgärdat det fel som tidigare hittat genom att byta ut det trasiga expansionskärlet. I samband med det installerades även en automatisk avgasare som luftar systemet vilket kommer ge bättre framledning framöver

Utöver detta har det nu även visat sig att vi även haft ett styrsystemfel i punkthuset på Vävar Johans gata 11 som påverkat temperaturen i det huset. Det är nu åtgärdat vilket borde märkas för boende där inom kort.

Men under senhösten kan utomhustemperaturen växla mycket under ett dygn vilket gör att värmesystemet kan få svårt att hänga med. Det kan alltså ta ett tag innan fastigheten är helt i fas. Detta har vi dock försökt åtgärda genom byte av styrteknik vilket borde göra övergången mellan årstider mindre kännbar.


Om du fortfarande upplever att det är kallt inomhus

En inomhustemperatur på 20–21 grader är fullt normalt och ända ner till 18 grader är okej i perioder när utomhustemperaturen skiftar. Om du upplever att det är för kallt flera dagar i rad, trots att du justerat reglagen i teknikskåpet, bör du mäta temperaturen i din lägenhet. Temperaturen bör mätas på 1 meters höjd i mitten av rummet. Understiger temperaturen 20 grader konstant under flera dagar i sträck skall ni anmäla detta till Nordstaden: https://nordstaden.se/felanmalan/

122 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma. Datum: 2023-06-11 Tid: 14.00 Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgäng

Som aviserat i era postfack behöver fogarna i fasaderna åtgärdas och i samband med det har vi beställt tvätt av hela fasaden för att bland annat få bort algpåväxt. Vi måste rengöra fasad för att kunna

Vi har under våren gjort en intresseförfrågan kring inglasning av balkong bland föreningens medlemmar. Tyvärr var intresset inte tillräckligt stort för att styrelsen skall driva det vidare, vilket äve

bottom of page