top of page

Information till medlemmar i BRF Lugnvattnet 1 angående kommande avgiftshöjning 2024

Under årsstämman meddelades att avgifterna inför verksamhetsåret 2024 troligtvis skulle komma att höjas. Detta till följd av ökade kostnader som är ett resultat av det allmänna ekonomiska läget i samhället.


Utöver den kraftiga förändringen för föreningens räntekostnader, i och med att föreningens lån villkorsändrats under 2023, har även samtliga övriga kostnader ökat i förhållande till tidigare.


Föreningens tioårsbudget uppdateras löpande och tillsammans med vår 50-åriga underhållsplan har vi i grund och botten en stark ekonomi med bra kontroll på våra kostnader. För att föreningens ekonomi fortsatt ska vara stark och för att styrelsen inte vill nyttja den ackumulerade kassan till löpande kostnader har det beslutats att inför verksamhetsåret 2024 höja medlemmarnas avgifter med tio (10) procent.


Det är en medveten försiktig höjning med argumentet att styrelsen löpande följer det ekonomiska läget och justerar budgeten om det föreligger anledning till att avgifterna bör höjas ytterligare.


Anledningen till att det inte görs en större engångshöjning nu är för att styrelsen ser det mer fördelaktigt för medlemmarna som nu bor i föreningen att de inte belastas med högre avgifter än nödvändigt.


I samband med beslutet om avgiftshöjningen beslutades även att föreningen påbörjar amortering av de befintliga lånen med 380.000kr (0,5% av lånebeloppet 2023) per år. Detta för att långsiktigt minska föreningens skuldsättning.

235 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Installation av kameror i garage

På grund av tidigare incidenter som inbrott, stöld och skadegörelse kommer det inom kort att sättas upp kameror i garaget. Informationsskyltar kommer även att sättas upp när kamerorna är på plats.

Viktigt att tänka på för alla boende

Vi börjar året med några påminnelser för alla boende i vår förening: Ljudnivå, buller och störningar Det är många som bor och rör sig i våra fastigheter och därför måste vi visa hänsyn mot grannar vad

bottom of page