top of page

Installation av mätsensorer!

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmeleverantör Stockholm Exergi. Syftet är att få bättre grepp om hela fastighetens status genom löpande digital mätning i samtliga lägenheter.


Genom att sätta upp inomhussensorer som mäter temperatur och luftfuktighet kan vi på ett enkelt sätt löpande följa temperaturen, analysera dessa data och få en god inblick i temperaturskillnader mellan olika lägenheter. Detta ger oss möjlighet att snabbare upptäcka samt följa upp eventuella avvikelser och fel som uppstå samtidigt som det ger oss möjlighet till optimering av värmetillförseln till fastigheten.

Sensorerna ersätter inte tidigare lösning för styrning av värmen i respektive lägenhet, den individuella regleringen kommer fortfarande vara manuell (görs med vreden i styrskåpet), men de kommer att hjälpa oss att optimera vår fastighets totala värmeanvändning och ge oss underlag på hur värmesystemet kan behöva justeras och hur den totala uppvärmningskostnaden kan sänkas.


Utöver den ekonomiska besparing detta ger föreningen på sikt bidrar vi också till en mer hållbar utveckling då onödiga värmetoppar kan undvikas när styrningen snabbt reagerar om den faktiska inomhustemperaturen fluktuerar.

Se mer info på Stockholm Exergis hemsida om tjänster för värmeoptimering.

https://www.stockholmexergi.se/vara-energitjanster/inomhusklimat/


151 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande: Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fast

Mellan den 2-5 november finns höstens container på plats (hämtas den 6 november). Containern står som vanligt vid stenmuren nära Vävar Johans gata 13, så ta chansen att slänga alla era grovsopor. Dett

bottom of page