top of page

Installation av mätsensorer!

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmeleverantör Stockholm Exergi. Syftet är att få bättre grepp om hela fastighetens status genom löpande digital mätning i samtliga lägenheter.


Genom att sätta upp inomhussensorer som mäter temperatur och luftfuktighet kan vi på ett enkelt sätt löpande följa temperaturen, analysera dessa data och få en god inblick i temperaturskillnader mellan olika lägenheter. Detta ger oss möjlighet att snabbare upptäcka samt följa upp eventuella avvikelser och fel som uppstå samtidigt som det ger oss möjlighet till optimering av värmetillförseln till fastigheten.

Sensorerna ersätter inte tidigare lösning för styrning av värmen i respektive lägenhet, den individuella regleringen kommer fortfarande vara manuell (görs med vreden i styrskåpet), men de kommer att hjälpa oss att optimera vår fastighets totala värmeanvändning och ge oss underlag på hur värmesystemet kan behöva justeras och hur den totala uppvärmningskostnaden kan sänkas.


Utöver den ekonomiska besparing detta ger föreningen på sikt bidrar vi också till en mer hållbar utveckling då onödiga värmetoppar kan undvikas när styrningen snabbt reagerar om den faktiska inomhustemperaturen fluktuerar.

Se mer info på Stockholm Exergis hemsida om tjänster för värmeoptimering.


170 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ingen passage tillåten via garageporten 3/6

I samband med garagestädningen nästa vecka kommer även en större renovering av garageporten att genomföras. Det innebär att ALL PASSAGE kommer vara avstängd. Det gäller således bilar, cyklar, människo

Byte av matta på loftgångarna

KVM Roslagen har fått i uppdrag av Nordstaden och styrelsen för Brf Lugnvattnet 1 att byta ut mattan som ligger på loftgångarna och justera marksten som ligger under mattan. Arbetet startar tisdag 28/

Comentários


bottom of page