top of page

Kallt i lägenheten?

Kylan har anlänt med hösten och därmed upplevs även lägenheten oftast som kallare. I år har många dock upplevt det som extra kallt och även återkopplat kring.


Problemet kommer från ett trasigt expansionskärl som medfört att värmen inte nått ut till de längst bort på radiatorkretsen. Ett nytt kärl är beställt och kommer att monteras inom kort.


För att minska problemen fram tills det nya är i drift, har vi vidtagit tillfälliga åtgärder som förhoppningsvis kan ge något bättre komfort för alla boende. Om ni upplever det för varmt, vänligen skruva ner värmen genom att vrida reglagen i teknikskåpet medurs.


91 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma. Datum: 2023-06-11 Tid: 14.00 Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgäng

Som aviserat i era postfack behöver fogarna i fasaderna åtgärdas och i samband med det har vi beställt tvätt av hela fasaden för att bland annat få bort algpåväxt. Vi måste rengöra fasad för att kunna

Vi har under våren gjort en intresseförfrågan kring inglasning av balkong bland föreningens medlemmar. Tyvärr var intresset inte tillräckligt stort för att styrelsen skall driva det vidare, vilket äve

bottom of page