top of page

Kallt i lägenheten?

Kylan har anlänt med hösten och därmed upplevs även lägenheten oftast som kallare. I år har många dock upplevt det som extra kallt och även återkopplat kring.


Problemet kommer från ett trasigt expansionskärl som medfört att värmen inte nått ut till de längst bort på radiatorkretsen. Ett nytt kärl är beställt och kommer att monteras inom kort.


För att minska problemen fram tills det nya är i drift, har vi vidtagit tillfälliga åtgärder som förhoppningsvis kan ge något bättre komfort för alla boende. Om ni upplever det för varmt, vänligen skruva ner värmen genom att vrida reglagen i teknikskåpet medurs.


102 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande: Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fast

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmele

bottom of page