top of page

Planerad rensning i cykel- och barnvagnsförråd

Uppdaterat: 24 mars

Våra cykel- och barnvagnsförråd börjar bli väldigt fulla och en rensning av dem är välbehövlig. Vi har anlitat en firma för att hjälpa oss att rensa. De kommer under fredagen den 31 mars att röra sig i föreningens lokaler för att märka upp de saker som finns i cykel- och barnvagnsförråden och i cykelställen utomhus, samt lämna informationslappar i postfacken om förfarandet. Det är viktigt att ni kontrollerar era tillhörigheter och plockar bort uppmärkningen senast 20 april. De saker som fortfarande har märkningen kvar den 21 april kommer att tas om hand som hittegods. Har ni frågor kan ni kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se.


101 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande: Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fast

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmele

bottom of page