top of page

Viktigt att tänka på för alla boende

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande:

  • Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fastigheten, men även för att undvika onödiga uppvärmningskostnader nu när det är kallare ute.

  • Det är absolut INTE tillåtet att ställa sopor eller andra tillhörigheter i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är utrymningsvägar och skall alltid hållas fria från lösa föremål.

  • Vik ihop era kartonger i soprummet och sortera era sopor i rätt kärl för att undvika onödiga kostnader kring sophämtning.

  • Inför juletid vill vi också påminna alla om att tänka på brandsäkerheten. Läs gärna igenom broschyren nedan om brandsäkerhet i hemmet.

Skydda dig mot brand hemma
.pdf
Download PDF • 1.73MB

115 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Installation av kameror i garage

På grund av tidigare incidenter som inbrott, stöld och skadegörelse kommer det inom kort att sättas upp kameror i garaget. Informationsskyltar kommer även att sättas upp när kamerorna är på plats.

Viktigt att tänka på för alla boende

Vi börjar året med några påminnelser för alla boende i vår förening: Ljudnivå, buller och störningar Det är många som bor och rör sig i våra fastigheter och därför måste vi visa hänsyn mot grannar vad

bottom of page