top of page

FLYTTA IN

 

Välkommen till Brf Lugnvattnet! Vi hoppas att ni ska trivas i vår förening!

Här på vår hemsida finns en massa viktig information. Läs även gärna igenom vår Boendehandbok samt våra stadgar.

Nedan följer lite info, tips och saker som ni behöver tänka på vid inflytt.

Att tänka på i huset

Användning av hissarna

Våra hissar stannar om dörrarna hålls öppna för länge (t.ex. om man sätter tejp för sensorn i dörren). Då krävs det att en tekniker kommer ut och återställer vilket kostar mycket pengar för föreningen och dessutom ställer till det för er som flyttar. Använd istället knappen för dörröppning inne i hissen, den gör så att dörrarna hålls öppna i en minut. Vi ber er dessutom att inte luta saker mot hissdörrarna då även detta kan leda till driftproblem. Vänligen informera eventuell flyttfirma/flytthjälp.

 

Styrelsen vill även be dig att respektera övriga boende om du använder hissen vid exempelvis flytt. Vi har en hel del boende som är i stort behov av hissen för att ta sig in och ut ur hissen. Informera gärna dina grannar om att hissen kommer att vara ockuperad under en längre period.

Avfallshantering

Föreningens soprum är inte dimensionerat för flyttkartonger och byggavfall. Vänligen ta med dylikt avfall till närmaste återvinningscentral.

Hushållssopor slängs i "rören" ute på gården som öppnas med din nyckelbricka. Där finns grå rör för brännbart avfall som ej kan sorteras i avfallsrummet och gröna rör för matavfall/kompost. Påsar för matavfall hämtas på ICA Supermarket vid Mårtensdal alternativt i GlasHusEtt på Lugnets allé 39.

Renovering

Föreningen har särskilda regler för renovering. Kolla på sidan Renovering för mer info.

Porttelefon

Porttelefonerna kopplas till valfritt/-fria svenska telefonnummer. Meddela vilka telefonnummer som ni vill koppla till er porttelefon till genom att maila till info@brflugnvattnet1.se. Glöm inte att även meddela namn samt lägenhetsnummer i mailet.

Nycklar

Till varje lägenhet hör minst 4 nyckelbrickor. Dessa nyckelbrickor fungerar till våra portar, tvättstugor och andra gemensamma ytor. Kontrollera att ni fått samtliga nycklar/brickor av föregående ägare. Om ni av någon anledning får färre än 4, vänligen meddela styrelsen omedelbart. Mer information om nycklar/brickor

Inloggning till medlemssidorna på hemsidan

Ansök om inloggningsuppgifter görs via hemsidan. Det kan enbart skapas en inloggning/lägenhet. 

Förvaltning

Vår tekniska och ekonomiska förvaltning sköts av Nordstaden AB. Läs mer om hur du gör en felanmälan

Nordstaden hanterar även kön till vårt garage och våra parkeringsplatser. Kontakta Nordstaden för intresseanmälan och eventuell kötid.

Facebook

Många av föreningens medlemmar är med i en grupp på Facebook som heter Brf Lugnvattnet 1. Ansök gärna om medlemskap i gruppen för att snabbt och enkelt få kontakt med andra grannar i föreningen.

Allmänt vid flytt

Gör flyttanmälan

Att byta folkbokföringsadress är en obligatorisk uppgift vid varje flytt, som ska avklaras minst en vecka efter inflyttning. Att göra flyttanmälan är enkelt; antingen kan du göra anmälan elektroniskt hos Skatteverket eller skicka in den per post. Vid behov kan du också besöka ett av Skatteverkets servicekontor.

 

Genom flyttanmälan förmedlas dina nya adressuppgifter till de centrala myndigheterna, exempelvis Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Migrationsverket. Det är viktigt att beakta att flyttanmälan och eftersändning av post, vilket du kan läsa mer om nedan, inte är samma sak.

Eftersänd din post

Du kan eftersända din post i 12 månader till din nya adress, och på det här sättet försäkra dig om att alla brev och fakturor når dig. Eftersändningen är en avgiftsbelagd tjänst, som görs hos Svensk Adressändring.

Meddela om dina nya adressuppgifter

Om du inte vill betala för tjänsten ovan är det desto viktigare att du i god tid meddelar alla tänkbara personer och aktörer: företag, föreningar, organisationer, grannar, släkt och vänner om din nya adress, så att du inte går miste om viktig post.

Flytta din hemförsäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag i god tid innan flytten för att meddela om bostadsbytet och ändrade boendeförhållanden, ifall du exempelvis flyttar in med en partner. Om din försäkringsperiod snart upphör kan det vara på sin plats att utreda om det finns förmånligare alternativ och byta försäkringsbolag i samband med flytten. Tänk ändå på att ha kvar den gamla försäkringen tills den nya beviljats, så att det hela tiden finns en gällande försäkring.

Teckna elavtal

Säg upp ditt gamla elnäts- och ditt elavtal minst en månad innan utflyttning. Gör en inflyttningsanmälan hos ditt nya elbolag och teckna ett nytt elavtal med en lämplig elleverantör. Fundera på om ett fast eller rörligt pris tjänar dina behov bättre.

bottom of page