top of page

STYRELSEN

Styrelsen 2023/2024

 • Linda Viktorin - Ordförande

 • Peter Bergman - Kassör

 • Alex Sy

 • Anders Bergqvist

 • Anna Risberg

 • Magnus Klasson

 • Sara Rossander

 • Tapani Mattus

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för den löpande förvaltningen. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande, antingen av föreningsstämman eller av styrelsen beroende på vad som står i stadgarna. Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats som kan vara både tidskrävande och ansvarsfullt.

Styrelsens ansvar består av att:

 • besluta om firmateckningen

 • kalla medlemmarna till föreningsstämman

 • företräda föreningen

 • ansvara för den löpande verksamheten i föreningen

 • ansvara för att årsredovisningar upprättas

 • rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut

 • anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket

bottom of page