top of page

STYRELSEN

Styrelsen 2022/2023

 • Tord Pålsson - Ordförande

 • Linda Viktorin - Kassör

 • Alex Sy

 • Anders Bergqvist

 • Magnus Klasson

 • Sara Rossander

 • Stina Öberg

 • Tapani Mattus

 • Tove Carlsson

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för den löpande förvaltningen. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande, antingen av föreningsstämman eller av styrelsen beroende på vad som står i stadgarna. Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats som kan vara både tidskrävande och ansvarsfullt.

Styrelsens ansvar består av att:

 • besluta om firmateckningen

 • kalla medlemmarna till föreningsstämman

 • företräda föreningen

 • ansvara för den löpande verksamheten i föreningen

 • ansvara för att årsredovisningar upprättas

 • rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut

 • anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket

bottom of page