STYRELSEN

Styrelsen 2021/2022

 • Peter Fredriksson - Ordförande

 • Malte Wersäll - Kassör

 • Anders Bergqvist

 • Linda Viktorin

 • Magnus Klasson

 • Sara Rossander

 • Stina Öberg

 • Tapani Mattus

 • Tord Pålsson

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för den löpande förvaltningen. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande, antingen av föreningsstämman eller av styrelsen beroende på vad som står i stadgarna. Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats som kan vara både tidskrävande och ansvarsfullt.

Styrelsens ansvar består av att:

 • besluta om firmateckningen

 • kalla medlemmarna till föreningsstämman

 • företräda föreningen

 • ansvara för den löpande verksamheten i föreningen

 • ansvara för att årsredovisningar upprättas

 • rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut

 • anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket