top of page

SÄLJA & FLYTTA UT

Går du i säljtankar eller ska du flytta från Brf Lugnvattnet? Vi vill tacka för tiden i vår förening och önska lycka till med nya bostaden!

Nedan följer viktig info, tips och saker som ni behöver tänka på vid utflytt.

Sälja lägenhet

Visning

Det är upp till dig som säljare att informera mäklare om våra regler kring visning. En av de viktigaste punkterna är att obehöriga inte ska få tillgång till fastigheterna. 

Vid lägenhetsvisningar får inte entrédörrarna ställs upp eller vara olåsta genom att låsen tejpas, att vajerlås används eller dyl. Föreningen föreslår att exempelvis en entrévärd används som manuellt öppnar entrédörrarna till trapphusen vid visningarna.

Nycklar och nyckelbrickor får heller inte lämnas ut till andra än mäklare och mäklarassistenter.

Ny medlem

Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan de får flytta in, och att föreningen har en månad på sig för att godkänna nya medlemmar; det är därmed viktigt att inte komma överens om ett för tillträdesdatum som inte ligger för nära i tiden.

 

Flytta ut

Att flytta kan vara en krånglig process och ofta är det svårt att veta i vilken ände du ska börja. I den här guiden får du tips inför en flytt. Förbered dig steg för steg för att göra din flytt så smidig som möjligt.
 

Kontakta styrelsen

För att allt skall flyta på så bra som möjligt och inga otrevliga överraskningar skall uppstå är det bra att ta kontakt med föreningens förvaltare och även med styrelsen. Detta för att se så att alla mellanhavanden är reglerade och att eventuella avtal och nycklar till kringliggande gemensamhetslokaler är återlämnade.

Användning av hissarna

Våra hissar stannar om dörrarna hålls öppna för länge (t.ex. om man sätter tejp för sensorn i dörren). Då krävs det att en tekniker kommer ut och återställer vilket kostar mycket pengar för föreningen och dessutom ställer till det för er som flyttar. Använd istället knappen för dörröppning inne i hissen, den gör så att dörrarna hålls öppna i en minut. Vi ber er dessutom att inte luta saker mot hissdörrarna då även detta kan leda till driftproblem. Vänligen informera eventuell flyttfirma/flytthjälp.

Återvinningsrum

Att flytta innebär ofta utrensning och mycket sopor. Tänk på att inte lämna grovsopor och farligt avfall i föreningens återvinningsrum. Det är även viktigt att eventuella kartonger viks ihop för att inte vara onödigt skrymmande. Har du anlitat hantverkare skall de ta med eventuellt renoveringsavfall och inte lämna det i våra återvinningsrum. 

Grovsopor slängs med fördel på någon av de närliggande återvinningscentralerna i Vantör eller Östberga. Miljöfarligt avfall kan lämnas på miljöstationen som finns vid CircleK på Hammarby Fabriksväg.

Nycklar

Till varje lägenhet hör minst 4 st nyckelbrickor. Samtliga nyckelbrickor och dörrnycklar skall lämnas vidare till kommande lägenhetsinnehavare. Om någon nyckel/nyckelbricka saknas, vänligen meddela detta omgående till styrelsen så att vi kan ta bort dessa ur systemet samt hjälpa er att beställa nya. Föreningens låssystem hanteras av Bergs lås. För att beställa nya nycklar krävs godkännande från föreningen vilket fås via info@brflugnvattnet1.se. Mer information kring lås och nycklar hittar du här.

 
Säg upp avtal i tid

Om det finns avtal så som p-plats eller motsvarande har dessa ofta en uppsägningstid och uppsägningen sker inte per automatik vid försäljningen. Några abonnemang är kanske kopplade till boendet i just den aktuella föreningen. ComHem kan vara ett sådant avtal. Om flytten går till ett hus som inte är ansluten till ComHem gäller det att säga upp avtalet i tid.

Försäkringar
Kontakta ditt försäkringsbolag i god tid innan flytten för att meddela om bostadsbytet och ändrade boendeförhållanden, ifall du exempelvis flyttar in med en partner. Om din försäkringsperiod snart upphör kan det vara på sin plats att utreda om det finns förmånligare alternativ och byta försäkringsbolag i samband med flytten. Tänk ändå på att ha kvar den gamla försäkringen tills den nya beviljats, så att det hela tiden finns en gällande försäkring. 
Adressändra

Att byta folkbokföringsadress är en obligatorisk uppgift vid varje flytt, som ska avklaras minst en vecka efter inflyttning. Att göra flyttanmälan är enkelt; antingen kan du göra anmälan elektroniskt hos Skatteverket eller skicka in den per post. Vid behov kan du också besöka ett av Skatteverkets servicekontor.

Du kan eftersända din post i 12 månader till din nya adress, och på det här sättet försäkra dig om att alla brev och fakturor når dig. Eftersändningen är en avgiftsbelagd tjänst, som görs hos Svensk Adressändring. Om du inte vill betala för tjänsten är det desto viktigare att du i god tid meddelar alla tänkbara personer och aktörer: företag, föreningar, organisationer, grannar, släkt och vänner om din nya adress, så att du inte går miste om viktig post.

Elavtal

Säg upp ditt gamla elnäts- och ditt elavtal minst en månad innan utflyttning. Gör en inflyttningsanmälan hos ditt nya elbolag och teckna ett nytt elavtal med en lämplig elleverantör.

Planera

Det kanske är helt självklart för vissa men väldigt många tenderar att underskatta den arbetsinsats som kommer att krävas. Att städa ur förrådet tar längre tid än man planerar, man har så mycket mer saker än man tror, och att boka lastbil och flyttfirma behöver lite framförhållning. Framför allt bokningar kan vara av stor vikt att genomföra i tid om man flyttar kring månadsskiftet.

bottom of page