top of page

VANLIGA FRÅGOR

Vi hoppas att denna sida ska ge svar på frågor och funderingar och vara till hjälp i allas arbete med att få en trivsam miljö att bo och vistas i.

Föreningens boendehandbok finns att ladda ner på sidan Styrande dokument. Det finns även en del nyttig info att tillgå på bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna.

 • Allmän aktsamhet
  Visa grannarna hänsyn och använd sunt förnuft. Var aktsam om våra gemensamma utrymmen och tillgångar, både inne och ute. Om en skada inträffar i huset ska du kontakta fastighetsförvaltaren genom att göra en felanmälan. Information finns på hemsidan och är anslaget i porten. Var alltid rädd om lokaler och utrustning. Alla onödiga kostnader som uppstår drabbar alla boende genom höjda månadsavgifter!
 • Andrahandsuthyrning
  Om du som medlem vill hyra ut din bostadsrätt eller garageplats i andra hand måste du ansöka om styrelsens godkännande. Enligt våra stadgar ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen innan uthyrningen påbörjas. Föreningen beviljar tillstånd för ett år i taget, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. Ny hyresgäst kräver en ny ansökan och ett nytt beslut från styrelsen. Om du hyr ut eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld. Läs mer om föreningens villkor för andrahandshyrning i dokumentet ”Villkor - Andrahandsuthyrning bostadsrättslägenhet” samt på sidan Andrahandsuthyrning.
 • Avfallshantering
  Läs mer detaljerad information om avfallshantering på Stockholm vatten och avfalls hemsida: https://www.stockholmvattenochavfall.se/tips-och-riktlinjer/. Hushållssopor I sopnedkasten på innergården slänger du endast hushållsavfall i en väl hopknuten plastpåse. Påsen ska lätt gå in i nedkastet och kontrollera att luckan stängs igen. Annat, t ex hopvikta pizzakartonger, orsakar besvärliga och kostsamma stopp i soprören. Avfall som inte får slängas i soppåsen sorterar du ut och lämnar på bland annat återvinningscentraler, miljöstationer och återvinningsstationer. Matavfall Matavfall slängs i de gröna "rören" på innergården. Påsar för matavfall hämtas bland annat på Ica Supermarket vid Mårtensdal, Coop vid Sickla kaj, alternativt GlasHusEtt på Lugnets Allé 39. I matavfallspåsen kan du lägga: Rester av kött, fisk och skaldjur Pasta, ris Rester av bröd, äggskal Rester av grönsaker, frukt Teblad, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper Följande kan du INTE lägga i matavfallspåsen: Snus, cigaretter, aska Kattsand Damm, dammsugarpåsar Blöjor, bindor Vinkorkar, kapsyler Glasspinnar, ätpinnar Stearinljus Jord, krukväxter, trädgårdsavfall Större mängder fallfrukt Källsortering & grovsoprum Föreningen källsorterar avfall. Föreningen har två gemensamma grovsoprum på Vävar Johans gata 15 och Rorgängargatan 6 med markerade kärl för bl.a. glas, metall, plast, papper, tidningar samt wellpapp. Även grovsopor tas till viss del emot, till exempel el och elektronikavfall. Vitvaror och miljöfarligt avfall tar du själv till återvinningscentralen. Gäller även skrymmande avfall där enbart det som går in i kärlen får lämnas. Det finns en RÖD LINJE i grovsoprummen och föremål/avfall får INTE hamna ovanför den röda linjen. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Om ett föremål inte ryms i, eller inte har ett dedikerat kärl, så får det inte lämnas i grovsoprummet. Inget får heller ställas på golvet. Missbruk av grovsoprummen, som att t.ex. lämna möbler och annat på golvytorna ger kraftigt ökade kostnader för föreningen, där föreningens medlemmar betalar för varje tömning. Styrelsen vädjar därför till alla medlemmar att läsa och följa instruktionerna i återvinningsrummen. Följande får lämnas i grovsoprummen: Mindre grovsopor (Brännbart/Ej brännbart) Färgat glas Ofärgat glas Småbatterier Returpapper (tidningar) Kartong Lågenergilampor & glödlampor Metallförpackningar Elektronik (sladd) Hård & mjuka plastförpackningar Följande får inte lämnas i grovsoprummen: Skrymmande föremål som inte får plats i kärlen Byggavfall Vitvaror Miljöfarligt avfall, tex. (kan lämnas vid CircleK i Hammarby Sjöstad) Målarfärg Gasolbehållare Sprayflaskor Kemikalier Byggavfall Vid renovering ansvarar du själv för att transportera byggavfallet till en återvinningscentral. Byggavfall får inte förvaras i trapphus/loftgångar, på gården eller på Stockholm stads mark vilket innebär att hämtningar behöver planeras så att inget blir stående. Tänk på att våra återvinningsrum inte är dimensionerade för att ta emot byggavfall vid renovering. Inget avfall från renovering får lämnas i föreningens återvinningsrum. Räkna därför redan från början in att du skall transportera ditt avfall till valfri återvinningscentral. Det är ditt ansvar att informera de hantverkare du anlitar så att detta efterföljs.
 • Avgifter
  Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten, värme, bredband och grundutbud av TV.
 • Balkong
  Blomlådor ska ovillkorligen placeras innanför balkongräcket. Din balkong eller uteplats får inte användas för: Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. Inte heller för brandfarliga föremål som bensin eller dylikt. Skakning av mattor, sängkläder mm. Enbart gasol-/elgrill är tillåtet på balkong, loftgång och uteplats. Grillning med kol, briketter, ved eller liknande är inte tillåtet. Många människor är känsliga eller har allergier mot tobaksrök. Visa därför stor hänsyn om du röker på balkongen. Tänk på att luften med tobaksrök kan passera in genom din grannes friskluftsventiler. Att mata fåglar är inte tillåtet inom fastigheten; vare sig på balkong, uteplats, loftgång eller gård. Förutom att de smutsar ner lockar överblivna matrester till sig råttor och andra skadedjur.
 • Barnvagnar
  Placeras i ett av barnvagnsförråden, i eget förråd eller i lägenheten. Barnvagnar får inte ställas i trapphusen av utrymmesskäl.
 • Bostadsrättstillägget
  Se "Försäkringar".
 • Brandskydd
  Det är av utrymningsskäl förbjudet att blockera framkomligheten i trapphusen med barnvagnar, cyklar eller andra föremål. Föremål som blockerar framkomligheten kommer forslas bort och återlämnas mot avgift. Styrelsen rekommenderar att ha 6 kg pulversläckare hemma, men det går även bra med två mindre 3 kg-släckare. Eftersom tiden är en så viktig faktor när det börjar brinna, se till att ha brandsläckaren placerad så att du snabbt kommer åt den. Beroende på planlösning rekommenderas en pulversläckare i anslutning till sovrum och en i anslutning till kök. En brandfilt kan vara bra om det brinner på spisen eller för att släcka en brand i en soffa eller fåtölj. Den kan även användas för att skydda sig själv eller ett barn vid en utrymning. Medlemmarna är själva ansvariga att installera och säkerställa att brandvarnare fungerar. Vi rekommenderar brandvarnare i varje rum där någon sover och i köket. Brandvarnare ska sitta i taket, inte på väggen eller ligga på en hylla. Kontrollera dina brandvarnare en gång om året och varje gång du varit bortrest på semester längre än ett par veckor.
 • Bredband
  Fiber från Stockholms Stadsnät (uppkopplingshastighet 1000/1000Mbit) ingår i månadsavgiften. Mer information om bredbandet kan du läsa här >>. Vid frågor, problem eller eventuella störningar, vänligen kontakta deras kundtjänst på 08-501 220 10 eller kundtjanst@stosn.se. Öppet vardagar mellan 8:00-22:00 och helger 10:00-18:00. www.stockholmsstadsnat.se/kundtjanst/kontakta-kundtjanst/ Läs mer bredband och installation av tjänstefördelare i följande dokument:
 • Cyklar
  Cyklar ska förvaras i gårdens cykelställ eller i föreningens cykelrum alternativt inne i den egna lägenheten. Cyklar får inte ställas i gemensamma utrymmen av utrymningsskäl. Det finns två cykelrum tillgängliga på Vävar Johans gata 13. Det åligger cykelinnehavaren själv att tillse att den egna cykeln står på rätt ställe. Föreningen genomför regelbundet cykelrensningar för att reglerna ska upprätthållas och cykelförvaring ska vara tillgänglig för alla. Cyklar får ej stå utanför cykelställen på gården. I cykelställen ska enbart stå fungerande cyklar. Trasiga cyklar lagas eller ställs i cykelförråd av ägaren. Lösa tillbehör till cyklar, som till exempel cykelbarnstol/cykelsits, förvaras inte i cykelställ. Föreningen förbehåller sig rätten att flytta bort såväl lösa tillbehör som cyklar som är uppenbart obrukbara. De flyttas till låst förråd. Efter tre månader anses de förverkade och bortforslas. Med cyklar avses även trehjulingar, springcyklar och andra barncyklar samt sparkcyklar.
 • Dödsbo
  Avlider en bostadsrättsinnehavare träder dödsboet in i den avlidnes ställe. Finns flera dödbodelägare och kommer de överens om att inte skifta boet fortsätter dödsboet att vara innehavare av bostadsrätten. Boet kan under tre år disponera över bostadsrätten. Det innebär att dödsbodelägare bor i lägenheten eller att den hyrs ut i andra hand. Är boet inte medlem har det inte rätt att delta i föreningsstämmor. Söker boet medlemskap ska det ses som en ansökan från en juridisk person. Efter tre år kan föreningen uppmana boet att överlåta bostadsrätten till någon som kan beviljas inträde i föreningen. Sker inte det får bostadsrätten tvångsförsäljas. När boet har skiftats ska den person som tilldelas bostadsrätten med stöd av arvskifteshandlingen ansöka om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap kan föreningen ålägga personen att inom sex månader överlåta bostadsrätten till någon som kan bli medlem. Annars kan tvångsförsäljning ske. Finns bara en dödsbodelägare gäller andra villkor. Sedan bouppteckningen har registrerats anses dödsboet avslutat. Den enda dödsbodelägaren anses som arvinge och ska ansöka om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap kan föreningen ålägga personen att inom sex månader överlåta bostadsrätten till någon som kan bli medlem. Annars kan tvångsförsäljning ske. Hämtat från Bostadsrätterna
 • Ekonomi
  Viss ekonomisk hantering t.ex. månadsavgiften, lägenhetsförteckningen, panthandlingar, överlåtelseavgiften mm sköts av Nordstaden, som är föreningens ekonomiska förvaltare. Tel: 08-32 40 60 E-post: kundtjanst@nordstaden.se
 • Energideklaration
  Kan beställas på Boverkets hemsida www.boverket.se. Sök på energideklaration och ange sedan fastighetsbeteckningen på ditt hus.
 • Facebook
  Många av föreningens medlemmar är med i en grupp på Facebook som heter Brf Lugnvattnet 1. Ansök gärna om medlemskap i gruppen för att snabbt och enkelt få kontakt med andra grannar i föreningen. Tillsammans gör vi Facebook-gruppen till något positivt för samtliga boende. Tänk på att föreningens huvudkanal är denna hemsida och att frågor till styrelsen skickas till info@brflugnvattnet1.se, samt att felanmälningar görs till Nordstaden.
 • Felanmälan lägenheter
  Anmälningarna ska göras av medlemmarna själva till Nordstaden AB, föreningens förvaltare. Om till exempel stopp i ett avlopp eller ett vattenläckage inte anmäls omgående, kan bostadsrättsinnehavaren hållas ansvarig för förekommande följdskador. OBS! Beroende på typ av anmälan så kan den boende debiteras. Om du är osäker, kontakta först styrelsen. Felanmälan görs på föreningens hemsida i fliken Felanmälan, eller på telefon: 08-32 40 60 Måndag - Fredag 07:00-16:00. För akuta ärenden övriga tider som innebär allvarlig skada ring tel: 08-587 801 30.
 • Föreningslokal
  Föreningslokalen ligger på Rorgängargatan 2 och kan användas som övernattningslägenhet eller till mindre tillställningar som exempelvis barnkalas, dock ej kommersiella evenemang. Föreningslokalen är till för släkt och vänner och kan endast bokas av medlemmar i Brf Lugnvattnet 1. Se separata villkor under Dokument för regler kring hyra av föreningslokalen.
 • Föreningsstämman
  Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Varje år, före juni månads utgång, hålls ordinarie föreningsstämma. Till stämman kallas alla medlemmar via en kallelse i enlighet med stadgarna. Vid omröstningar på stämman så har varje bostadsrätt en röst. På stämman redovisar styrelsen sin årsredovisning som bland annat beskriver viktiga händelser under året samt redovisar årets ekonomiska utfall (se mer under "Årsredovisning"). Årsredovisningen innehåller även ett förslag till budget för det kommande året. Stämman väljer också styrelse, revisorer och valberedning. Extrastämma hålls vid behov när/om det uppstår frågor som styrelsen ensam inte kan/vill besluta om, såsom större om- och tillbyggnader i fastigheten. Till föreningsstämman kan du även komma in med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner. Information om sista dagen för att lämna in motioner, förmedlas inför varje stämma. Tänk på att bra tips och förslag även tas emot av styrelsen under övriga tider under året, alltså inte enbart inför årsstämman. Läs mer om föreningsstämman i faktabladet Info - Föreningsstämma, som finns under Dokument.
 • Förråd
  Till varje lägenhet hör ett förråd som märkt med lägenhetsnummer. För att komma in till sitt förråd måste man använda nyckelbricka till dörren som leder in till förråden. I förråden får det inte förvaras brandfarliga föremål. Gångarna utanför ska hållas fria och får inte belamras. Det är inte heller tillåtet att förvara, även för en kort tid, något i gångarna eller andra öppna utrymmen invid källarförråden. Förvara aldrig något stöldbegärligt i dessa utrymmen. OBS! Boende får inte placera bohag ovanför installationsrör i sina källarförråd. Risk för ovarsam hantering som slutar med läckage/skada!
 • Försäkring
  Föreningen har en kollektiv försäkring som täcker försäkringsfall på föreningens fastighet och dess ansvar samt ett bostadsrättstillägg genom försäkringsbolaget If. Styrelsen uppmanar alla bostadsrättsinnehavare att teckna ett separat bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring för bästa skydd. Föreningens kollektiva försäkring gäller för skada på byggnaden men inte för sådan skada som bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen eller våra stadgar har underhållsansvar för. Undantag för brand- eller vattenledningsskada. När du bygger om i din lägenhet krävs certifierade hantverkare för vissa jobb såsom exempelvis våtrum och elinstallationer för att din försäkring skall gälla om det skulle uppstå några komplikationer i efterhand. Stäm av med ditt försäkringsbolag i förväg om du känner dig osäker.
 • Gemensamma utrymmen
  Föreningens gemensamma utrymmen består av: En föreningslokal/övernattningslägenhet En innegård med en mindre fotbollsplan, planteringslådor, mindre lekplats, cykelställ och sophantering Två tvättstugor på Båtbyggargatan 32 och 64 Ett parkeringsgarage Två cykelrum Tre barnvagnsrum Två grovsoprum och grovsoprum
 • Grillning
  Grillning med el- och gasolgrillar är tillåtet på balkonger och uteplatser.
 • Hantverkare och leverantörer
  Föreningen rekommenderar ej vare sig leverantörer eller hantverkare. De hantverkare du anlitar ska ha behörighet för det arbete de utför. Det kan behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.
 • Hissar
  I våra fastigheter har vi hissar och information om felanmälan vad gäller dessa hittar du i respektive hiss. Våra hissar stannar om dörrarna hålls öppna för länge (t.ex. om man sätter tejp för sensorn i dörren). Då krävs det att en tekniker kommer ut och återställer vilket kostar mycket pengar för föreningen och dessutom ställer till det för er som flyttar. Använd istället knappen för dörröppning inne i hissen, den gör så att dörrarna hålls öppna i en minut. Vi ber er dessutom att inte luta saker mot hissdörrarna då även detta kan leda till driftproblem. Vänligen informera eventuell flyttfirma/flytthjälp. Styrelsen vill även be dig att respektera övriga boende om du använder hissen vid exempelvis flytt. Vi har en hel del boende som är i stort behov av hissen för att ta sig in och ut ur fastigheten. Informera gärna dina grannar om att hissen kommer att vara ockuperad under en längre period.
 • Husdjur
  Husdjur är självfallet välkomna i vår förening. Husdjur ska vara kopplade på gården. Har du husdjur ska du ansvara för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Djuren får inte rastas på gården.
 • Inloggningsuppgifter
  Varje lägenhet får en inloggning till föreningens hemsida. Ansökan om medlemsinlogg görs via hemsidan, vilken sen ska godkännas av webbansvarig. Detta görs normalt inom 1 vecka. Använd gärna en privat mejladress, så att du inte behöver beställa ny inlogg om du byter jobb.
 • Innergård
  Gården ska vara en trevlig och trygg plats för barn och vuxna som leker och vistas där, innergården är vårt gemensamma uterum och våra barns lekrum. För att alla föreningens medlemmar ska känna sig välkomna och kunna nyttja vår fina innergård så måste följande regler följas. De boende svarar gemensamt för gården. Tänk på ljudnivån; regler om buller och störningar, gäller även på gården! Föräldrar ansvarar för att barnen håller en rimlig ljudnivå. Gården får gärna användas för privata arrangemang. Även i sådana sammanhang måste hänsyn tas till övriga boende som samtidigt har rätt att utnyttja gården. Alla är välkomna att använda lekplatsen men kom ihåg att städa efter er och lägg över trälocket på sandlådan. Innergården är en rökfri zon. Snus, cigaretter och annan nedsmutsning får inte förekomma. Det är inte tillåtet att använda marschaller inom fastigheten. Det är inte tillåtet att fyra av smällare eller raketer på gården. All motortrafik är förbjuden. Mopeder får ledas till och från gården med avstängd motor och parkeras vid cykelställ. Att mata fåglar är inte tillåtet.
 • Internet
  Se "Bredband"
 • Kameraövervakning i garage
  I föreningens garage finns kameror uppsatta på grund av tidigare problem med inbrott och skadegörelse. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brottslig aktivitet så som skadegörelse, inbrott och att obehöriga personer tar sig in i fastigheten. Syftet är även att öka tryggheten för föreningens medlemmar. De enda som har tillgång till filmat material är styrelsemedlemmar och endast vid händelse av en incident. Leverantören av kamerorna samt polisen och försäkringsbolag kan ta del av material vid behov och efterfrågan. Det inspelade materialet sparas i maximalt 4 veckor om det inte sker en incident och det finns anledning att spara undan specifikt material en längre tid. Kamerorna filmar endast i garaget där medlemmar vistas en kortare tid. Utrymmet ligger inte i anslutning till någon bostad. Läs mer om hur BRF Lugnvattnet 1 hanterar personuppgifter >> enligt GDPR. Har du frågor om kameraövervakningen, vänligen kontakta föreningens styrelse på info@brflugnvattnet1.se.
 • Korttidsuthyrning
  Korttidsuthyrning via AirBnb och liknande former av korttidsuthyrning är inte tillåten. Föreningen går på Hyresnämndens linje och menar att denna form av uthyrning är att likna vid en hotellverksamhet av kommersiell natur, vilket inte är tillåtet. Korttidsuthyrning uppfyller heller inte kraven på giltiga skäl enligt föreningens uppsatta villkor för andrahandsuthyrning. Se ”Villkor - Andrahandsuthyrning bostadsrättslägenhet” under Dokument för ytterligare information.
 • Laddstolpar
  Medlemmar har möjlighet att hyra garageplats med laddstolpe i mån av plats. Hanteringen av kön till garageplatserna sköts av föreningens förvaltare Nordstaden och man anmäler sig till via e-post eller telefon till: avi@nordstaden.se 08-587 801 50. Läs mer om laddstolpar här >>
 • Lagar och förordninar
  Bostadsrättsföreningar och dess medlemmar omfattas av en rad olika lagar och förordningar. Vi hänvisar till Riksdagens lagtextsamling i Rixlex: Bostadsrättslagen Bostadsrättsförordning Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen) Hyresförhandlingslagen Hyreslagen (kapitel 12) Lag om lägenhetsförteckning Ombildningslagen Omregistreringslagen
 • Ljudnivå, buller och störningar
  Det är många som bor och rör sig i våra fastigheter och därför måste vi visa hänsyn mot grannar vad gäller buller och störande ljud. Tänk på detta även när ni vistas i trapphus och innergård. Detta gäller särskilt: måndag till torsdag (natt mot vardag) klockan 22.00–07.00. fredagar och lördagar (natt mot helgdag) klockan 23.00–08.00. Särskilda regler gäller vid ombyggnader, se Renovering. Att tänka på: Anpassa volymen på din ljudanläggning med hänsyn till dina grannar. Tänk på att borrande, hamrande och tvättmaskiner kan störa och skapa irritation. Om du ska ha fest så informera dina grannar några dagar i förväg. Om möjligt så rekommenderar vi att ni informerar grannarna muntligt. Informera barn om att ljudnivån på innergården inte får bli för hög, samt att sopnedkast inte får användas som trummor. Om du blir störd ska du i första hand vända dig till den som stör och diskutera hur ni ska lösa problemet. Kvällar och helger kan du vända dig till Bevakningsassistans störningsjour; de nås på journummer 08-798 60 60. Vid bekräftad störning, då störningsjouren varit på besök, kan du som ansvarig bostadsrättsinnehavare/hyresgäst bli debiterad kostnaden för utryckningen. Den som stör vid upprepade tillfällen och inte rättar sig efter uppmaningar om rättelse kan i allvarligaste fall komma att bli uppsagd från sin lägenhet.
 • Loftgångar
  Loftgång tillhör trapphus och är gemensamt utrymme. På loftgångar gäller följande: De ska hållas fria från alla föremål som kan försvåra utrymning, se punkt 4. Blomlådor ska placeras in mot loftgången. Mattor, sängkläder och dyl. får inte skakas. Fåglar får ej matas.
 • Lägenhetsnummer
  Varje lägenhet har två lägenhetsnummer; ett internt och ett som är registrerat i ett nationellt lägenhetsregister. Den myndighet som ansvarar för att samla in registeruppgifter om bostäder i flerbostadshus i Sverige är Lantmäteriet och uppgifterna ska användas för bl.a. befolkningsstatistik och folkbokföring. För mer information om nationella nummer på respektive lägenhet gå till www.lagenhetsregistret.se. Det nationella lägenhetsnumret ska endast användas vid kommunikation med lantmäteriet, skatteverket och andra myndigheter. För övrig kommunikation som till styrelsen, banken, etc. använder du våra interna lägenhetsnummer. Det interna lägenhetsnumret finns uppe i hörnet på ytterdörren och ska anges i all kommunikation med föreningen.
 • Mata fåglar
  Att mata fåglar är inte tillåtet inom fastigheten; vare sig på balkong, uteplats, loftgång eller gård. Förutom att de smutsar ner lockar överblivna matrester till sig råttor och andra skadedjur.
 • Medlemmar
  Vem som får ansöka om medlemsskap framgår av föreningens stadgar, se sidan Föreningen. Juridisk person godkänns inte som medlem.
 • Nyckelbrickor
  Det är du som boende som har ansvar för brickorna till portlåset. Minst fyra brickor ska finnas till varje lägenhet. Viktigt att omgående meddela styrelsen på info@brflugnvattnet1.se om någon av brickorna saknas eller tappas bort, så att dessa kan tas bort från vårt låssystem. När du köpt din lägenhet är det säljarens - inte styrelsens - ansvar att du får de brickor du behöver och har rätt till. Vill du läsa mer eller beställa fler brickor? Se sidan Nycklar.
 • Nycklar
  Det är du som boende som har ansvar för nycklarna till din ytterdörr. När du köpt din lägenhet är det säljarens - inte styrelsens - ansvar att du får de nycklar du behöver och har rätt till. Vill du läsa mer? Se sidan Nycklar.
 • Odlingslådor
  Odlingslådorna på gården disponeras av föreningen och hanteras av Trädgårdsgruppen. Kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se om du är intresserad av att vara med i Trädgårdsgruppen.
 • Pantsättningsavgift
  Avgiften är 1% av prisbasbeloppet. Det är vår förvaltare, Nordstaden, som administrerar detta.
 • Parkering och garage
  Föreningen förfogar över 54 bilburar och 3 burplatser för MC i garaget på Rorgängargatan 6 samt 7 bilplatser på Vävar Johans gata. För mer information, gå till sidan Parkering & garage. Boendeparkering finns på stadens mark (Boende SÖ). Avgiftsbelagt enligt stadens tariff.
 • Porttelefon
  Varje port är utrustad med en porttelefon som kopplas till valfritt/-fria svenska telefonnummer. Är du ny medlem, vill lägga till eller ta bort/ändra befintligt telefonnummer vänligen skriv till info@brflugnvattnet1.se och uppge namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer. Hantering av porttelefon När en besökare ringer på ert nummer i porttelefonen så ringer det på det nummer ni uppgett och ni pratar då med er besökare som står vid porttelefonen. Önskar ni släppa in besökaren trycker ni på 5:an alt * för att låsa upp dörren. Vill ni inte öppna, så avslutar ni bara samtalet.
 • Renovering i lägenhet
  Föreningen ska alltid kontaktas innan en renovering kan påbörjas. Läs mer på sidan Renovering.
 • Rökning
  Brf Lugnvattnet 1 är en rökfri förening. Respektera det rökförbud som råder i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, tvättstuga, loftgång eller källarutrymmen liksom i våra gemensamma utemiljöer. Tänk även på att rökning på privata balkonger och i anslutning till en entré kan störa din närmaste omgivning. Det är inte tillåtet att kasta inte ut fimpar om rökning ändå sker på privat balkong/terrass, som skräpar ner dina grannars balkonger, vår gemensamma utemiljö och är en brandrisk. Visa hänsyn till dina grannar som kan besväras av rök.
 • Solskyddsgardiner
  Enligt föreningens stadgar så ansvarar bostadsrättsinnehavaren för om en solskyddsgardin blir trasig, förstörs eller behöver bytas ut samt att det bekostas av denne. Bostadsrättsinnehavare som underlåter sig att korrigera fel på solskyddsgardiner kan komma att hållas ansvarig och föreläggas med att åtgärda fel, alternativt bli betalningsskyldig för renovering/byte av trasigt solskydd. Eventuella skador på föreningens eller annan bostadsrättsinnehavares egendom ska ersättas av den bostadsrättsinnehavare vars solskydd har orsakat skadan. Vid renovering/byte av solskyddsgardinerna ska dessa vara fortsatt homogena, viket betyder att färgen på tyget ska vara ljusgrått och smälta in med föreningens övriga utvändiga solskyddsgardiner. Byte av solskyddsgardiner ska ske på fackmannamässigt sätt. Notera att vid felaktig montering av solskyddsgardiner, alternativt att utseendet inte är homogent, kan bostadsrättsinnehavaren bli betalningsskyldig för kostnader till följd av korrigering och återställning. Felanmälan av solskyddsgardiner kan göras till föreningens förvaltare, Nordstaden, som därefter ombesörjer renovering/byte och fakturerar bostadsrättsinnehavaren för arbete och materiel. Om bostadsrättsinnehavare väljer att ombesörja detta själva, så skall styrelsen kontaktas på info@brflugnvattnet1.se för att få rekommendationer på lämpliga leverantörer.
 • Stammar
  Stammarna är inte bytta. Det genomfördes en spolning under våren 2019.
 • Säkerhet
  Var noga med att se till så att dörrar och portar stängs och går i lås vid in- och utpassering så att inga obehöriga kan röra sig fritt i fastighetens utrymmen. Släpp inte in någon okänd person/-er i fastigheten; om du är osäker så är det bättre att fråga. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen. Om du är borta en längre period så rekommenderas att nycklar till ytterdörren lämnas i ”tuben” utifall att föreningen eller representant för denna behöver komma in i lägenheten av akuta skäl som kan uppstå under er frånvaro.
 • Säkerhetsdörr
  Säkerhetsdörrar ska se ut som övriga dörrar. Boende måste skicka in en renoveringsanmälan om dörr ska bytas, se Renovering. Föreningen rekommenderar inga speciella leverantörer.
 • Trivselregler och ordningsregler
  Se "Boendehandbok" under Dokument.
 • TV
  Kabel-TV: Tele2 (grundutbud ingår i avgiften). För fullständig lista av kanaler i grundutbudet, se länken: www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud. När det gäller TV så behövs ingen digitalbox om du nöjer dig med Tele2 grundutbud. För Tele2 grundutbud et är bara att koppla in TV i antennuttaget och göra en kanalsökning. Önskas fler kanaler eller HD TV går det att beställa hos Tele2. För utbud se Tele2 hemsida: www.tele2.se/tv. Bredbands-TV: För inkoppling på bredbandet behövs en TV box. TV boxen kopplas in på en specifik port på tjänstefördelaren. Stockholms Stadsnät som samarbetar med både Sappa och Allente. Du hittar alla kanalpaket och kampanjerbjudanden för bredbands-tv på deras respektive hemsida www.sappa.se och www.allente.se. Läs mer bredband och installation av tjänstefördelare i dokumenten ”Info – Bredbandsguide, Stockholms Stadsnat” respektive ” Info - Installationsguide XG6846B” Egen parabol eller TV-antenn på fasad får inte monteras på utsidan av lägenheten (dvs fasad, uteplats eller balkong) oavsett monteringssätt.
 • Tvättstuga
  Föreningen har två tvättstugor på Båtbyggargatan 34 respektive 62. Tvättstugorna får användas mellan klockan 07:00–22:00. Det finns spontantvättstugor i anslutning till tvättstugorna och dessa kräver ingen bokning. Alla tvättstugor har tillgång till tvättmaskin och torktumlare. Tvättstuga kan bokas på följande sätt: • Föreningens hemsida - Tvättstuga • Via https://lugnvattnet1.aptustotal.se/ • Via appen Bokning som ges ut av Aptus Elektronik AB • På plats vid tvättstugan Det är av yttersta vikt att du läser instruktionerna innan du påbörjar ditt tvättpass. Stäng inte av strömmen till någon maskin då detta kan medföra att maskinerna inte fungerar som de ska. Om tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp inte fungerar som dom ska, vänligen felanmäl till Nordstaden. Efter avslutat tvättpass skall tvättstugan lämnas väl städad. Vill du läsa mer och se ordningsreglerna? Se fliken Tvättstuga.
 • Uteplats
  Se "Balkong"
 • Vatten och värme
  Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar eller kontakta föreningens förvaltare, Nordstaden. Kostnader för vatten och värme betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.
 • Överlåtelseavgift
  Överlåtelseavgiften är högst 2,5% av gällande prisbasbelopp. Det är vår förvaltare, Nordstaden, som administrerar detta.
 • Övernattning
  Se "Föreningslokal"
 • Telefon
  Bredbandstelefoni: Bredbandstelefoni går att beställa hos Stockholms Stadsnät. www.stockholmsstadsnat.se/tjanster/telefoni/
bottom of page