top of page

VANLIGA FRÅGOR

Vi hoppas att denna sida ska ge svar på frågor och funderingar och vara till hjälp i allas arbete med att få en trivsam miljö att bo och vistas i.

Föreningens boendehandbok finns att ladda ner på sidan Styrande dokument. Det finns även en del nyttig info att tillgå på bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna.

bottom of page