top of page

MÄKLARSIDA

Vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera sig om vår förening använder uppgifterna på den här hemsidan som innehåller aktuell och uppdaterad information. Specifik information återfinns på sidan Föreningen.

VID VISNING

Brf Lugnvattnet 1 arbetar aktivt med att höja säkerheten och tryggheten i föreningen fastigheter. En av de viktigaste punkterna är att obehöriga inte ska få tillgång till fastigheterna. 

 

Vid lägenhetsvisningar får inte entrédörrarna ställs upp eller vara olåsta genom att låsen t.ex. tejpas & att vajerlås används. Föreningen föreslår att exempelvis en entrévärd används som manuellt öppnar entrédörrarna till trapphusen vid visningarna.

Nycklar eller nyckelbrickor får inte heller lämnas till obehöriga, utan får enbart hanteras av mäklare eller mäklarassistenter.

FAQ

Är badrumsstammar bytta: Nej

Är köksstammar bytta: Nej
Är elstigare bytta: Nej
Är tvättstugan renoverad: Maskinpark utbytt 2019

Finns energideklaration: Ja, senast upprättad 2019

Tomten ägande: Upplåts med tomträttsavgäld. Ny tomträttsavgäld från 2021 och den beräknas inte påverka medlemmarnas avgifter.

Ventilation: Mekanisk frånluft med värmeåtervinning
Uppvärmning: Fjärrvärme
Elproduktion: Solceller på punkthus

bottom of page