top of page

PARKERING & GARAGE

Föreningen förfogar över 54 bilburar och 3 burplatser för MC i garaget på Rorgängargatan 6 samt 7 bilplatser på Vävar Johans gata.

 

Medlem i föreningen, och dess familjemedlemmar/sambo, som är permanentboende och som är folkbokförda på adressen har företräde till P-platserna. Icke medlemmar är också välkomna, men då tillkommer 25% moms på månadsavgiften - detta då föreningen av skattetekniska skäl enbart kan hyra ut momsfritt till föreningens medlemmar.

Hanteringen av köerna sköts av föreningens förvaltare Nordstaden och man anmäler sig via e-post eller telefon till:

avi@nordstaden.se

08-587 801 50.

Andrahandsuthyrning av en parkeringsplats är enbart tillåten om styrelsen har godkänt detta. Se avsnittet Andrahandsuthyrning för mer information.

 
KÖER & MÅNADSAVGIFTER
Garageplats bil
(utan laddstolpe)

Medlem: 1 475 kr

Icke medlem: 1 844 kr

Garageplats bil
(med laddstolpe)

Medlem: 1 580 kr

Icke medlem: 1 975 kr

Vid användning av laddstolpe tillkommer en månadsavgift på 95kr+elkostnad.

Garageplats MC
(i bur)

Medlem: 600 kr

Icke medlem: 750 kr

Plus index

Ytparkering bil

Medlem: 855 kr

Icke medlem: 1 069 kr

Plus index

 

bottom of page