top of page

FÖRENINGEN

Image by Masaaki Komori

Föreningen bildades 2007 som bostadsrättsförening för att driva ombildningsprocessen och kunna köpa fastigheten från Familjebostäder, vilket gjordes i maj 2011.

Brf Lugnvattnet 1 är en så kallad bostadsrättsförening - en ekonomisk kooperativ förening som saknar avdragsrätt för moms. Den är medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening; med detta avses att minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med lägenheterna.

Det finns 116 lägenheter varav 111 är upplåtna med bostadsrätt, och 4 lägenheter med hyresrätt. Det finns även 5 lokaler varav en är ett parkeringsgarage. Varje lägenhet har ett tillhörande förråd på källarplan. Lägenheternas areor och andelstal återfinns i den ekonomiska planen. Fastigheten är belägen på adresserna Båtbyggargatan 32-64, Rorgängargatan 2-8 samt Vävar Johans gata 11-15.

Till de gemensamma utrymmena räknas föreningens grönskande gård med liten lekplats, bollplan och utemöbler, cykelställ och -förråd, samt tvättstugor. Det finns även en övernattningslägenhet/föreningslokal. I närheten finns Sickla köpkvarter, och vackra Nackareservatet.

MEDLEMMAR​
  • Juridisk person godkänns inte som medlem.

  • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av gällande prisbasbelopp.

  • Pantsättningsavgiften 1% av gällande prisbasbelopp per pant.

  • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand efter tillstånd av föreningen.

Föreningen har en god ekonomi och har fått betyg A från allabrf.se.

STÖRRE UNDERHÅLL & RENOVERINGAR

​För information om genomförda och kommande underhåll/renovering så hänvisas till föreningens årsredovisningar, vilka återfinns under Styrande dokument.

MEDLEMSANSÖKAN

Överlåtelsehandling i original eller vidimerad kopia (ej vidimerad kopia kan inte behandlas) skickas till Nordstaden AB tillsammans med undertecknad medlemsansökan i original.

Nordstaden AB hanterar överlåtelser, kontrolluppgifter och dyl. Överlåtelseavgift betalas av köparen.

KABEL-TV & BREDBAND

Bredband: Fiber från Stockholms Stadsnät (uppkopplingshastighet 1000/1000Mbit ingår i
månadsavgiften)
Kabel-TV: Tele2 (grundutbud ingår i avgiften)
Bredbands-TV: Stockholms Stadsnät som samarbetar med både Sappa och Allente.
Bredbandstelefoni: Bredbandstelefoni går att beställa hos Stockholms Stadsnät.


Egen parabol eller tv-antenn på fasad får inte monteras på utsidan av lägenheten (dvs fasad, uteplats eller balkong) oavsett monteringssätt.

PARKERING

Föreningen förfogar över 54 bilburar och 3 burplatser för MC i garaget på Rorgängargatan 6, samt 7 bilplatser på Vävar Johans gata. Som medlem i föreningen har man förtur till platserna men externa hyresgäster kan också hyra plats. Hanteringen av köerna sköts av vår förvaltare Nordstaden. Se Parkering & garage för detaljerad information om priser och dyl.

Boendeparkering finns på stadens mark (Boende SÖ). Avgiftsbelagt enligt stadens tariff.

bottom of page