top of page

Brandgenomgång och brandvarnare

Under hösten 2020 har vi haft en brandgenomgång i våra fastigheter för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs. Eftersom föreningen har ansvar för att alla lägenheter har godkända brandvarnare kommer vi att dela ut nya brandvarnare. De som har två våningar i sin lägenhet kommer att få två brandvarnare, dvs. en för varje våningsplan. De nya brandvarnarna har en livslängd på ca 10 år. Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själv för montering av brandvarnare på lämpligt ställe i lägenheten.


Dessa brandvarnare kommer att delas ut under början av v.47 i tidningsfacket vid varje lägenhetsdörr och vi skickar då även med lite brandsäkerhetsinformation.


Kom även ihåg att aldrig lämna tända ljus oövervakade och köp gärna hem en brandfilt samt handbrandsläckare för extra skydd!
87 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Installation av kameror i garage

På grund av tidigare incidenter som inbrott, stöld och skadegörelse kommer det inom kort att sättas upp kameror i garaget. Informationsskyltar kommer även att sättas upp när kamerorna är på plats.

Viktigt att tänka på för alla boende

Vi börjar året med några påminnelser för alla boende i vår förening: Ljudnivå, buller och störningar Det är många som bor och rör sig i våra fastigheter och därför måste vi visa hänsyn mot grannar vad

bottom of page