top of page

Har du problem med långsprötad silverfisk?

Här kommer en uppmaning till er boende som har problem med långsprötad silverfisk. För att föreningen ska kunna få hjälp av Anticimex med att försöka åtgärda detta via vår försäkring, så uppmanas alla boende som har problem med detta att felanmäla till vår förvaltare Nordstaden.


Din felanmälan gör du på följande länk: https://nordstaden.se/felanmalan/
217 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Installation av kameror i garage

På grund av tidigare incidenter som inbrott, stöld och skadegörelse kommer det inom kort att sättas upp kameror i garaget. Informationsskyltar kommer även att sättas upp när kamerorna är på plats.

Viktigt att tänka på för alla boende

Vi börjar året med några påminnelser för alla boende i vår förening: Ljudnivå, buller och störningar Det är många som bor och rör sig i våra fastigheter och därför måste vi visa hänsyn mot grannar vad

bottom of page