top of page

Inglasning balkong

Det är flera boende under årens lopp som hört av sig till styrelsen om möjligheten att glasa in sin balkong. Vi gör nu en intressekoll på hur stort intresset är för detta. Är det tillräckligt många kan vi skapa en arbetsgrupp som kan gå vidare och titta på förutsättningarna och eventuellt göra en samlad upphandling för att få ett mer fördelaktigt pris. Det gäller de som har egna balkonger, dvs inte loftgångar och terrasser. De som är intresserade av att glasa in sin balkong kan höra av sig till styrelsen på info@brflugnvattnet1.se.


Senast 10 april behöver vi få in din eventuella intresseanmälan.

137 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma. Datum: 2023-06-11 Tid: 14.00 Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgäng

Som aviserat i era postfack behöver fogarna i fasaderna åtgärdas och i samband med det har vi beställt tvätt av hela fasaden för att bland annat få bort algpåväxt. Vi måste rengöra fasad för att kunna

Vi har under våren gjort en intresseförfrågan kring inglasning av balkong bland föreningens medlemmar. Tyvärr var intresset inte tillräckligt stort för att styrelsen skall driva det vidare, vilket äve

bottom of page