top of page

Inglasning balkong

Det är flera boende under årens lopp som hört av sig till styrelsen om möjligheten att glasa in sin balkong. Vi gör nu en intressekoll på hur stort intresset är för detta. Är det tillräckligt många kan vi skapa en arbetsgrupp som kan gå vidare och titta på förutsättningarna och eventuellt göra en samlad upphandling för att få ett mer fördelaktigt pris. Det gäller de som har egna balkonger, dvs inte loftgångar och terrasser. De som är intresserade av att glasa in sin balkong kan höra av sig till styrelsen på info@brflugnvattnet1.se.


Senast 10 april behöver vi få in din eventuella intresseanmälan.

147 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande: Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fast

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmele

bottom of page