top of page

Rensning av våra cykelförråd


Nu har vi genomfört rensning i våra cykelförråd och fraktat bort de cyklar som fortfarande har sina märklappar kvar och verkar sakna ägare. De bortfraktade cyklarna är dokumenterade och kommer att förvaras i 3-6 månader innan de tillfaller återvinningsfirman.


Har du glömt att ta bort märklappen på dina tillhörigheter kan du kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se. Några finare cyklar där märklappen inte är borttagen har undantagits från rensningen då vi tror att det borde finns en ägare i föreningen.


Nästa steg är att rensa i barnvagnsförråden. Med anledning av att barnvagnsförrådet på Båtbyggargatan 34 är så litet kommer alla saker som inte är barnvagnar att flyttas till något av cykelförråden på Vävar Johans gata 13.

68 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande: Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fast

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmele

bottom of page