top of page

Rensning av våra cykelförråd


Nu har vi genomfört rensning i våra cykelförråd och fraktat bort de cyklar som fortfarande har sina märklappar kvar och verkar sakna ägare. De bortfraktade cyklarna är dokumenterade och kommer att förvaras i 3-6 månader innan de tillfaller återvinningsfirman.


Har du glömt att ta bort märklappen på dina tillhörigheter kan du kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se. Några finare cyklar där märklappen inte är borttagen har undantagits från rensningen då vi tror att det borde finns en ägare i föreningen.


Nästa steg är att rensa i barnvagnsförråden. Med anledning av att barnvagnsförrådet på Båtbyggargatan 34 är så litet kommer alla saker som inte är barnvagnar att flyttas till något av cykelförråden på Vävar Johans gata 13.

55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma. Datum: 2023-06-11 Tid: 14.00 Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgäng

Som aviserat i era postfack behöver fogarna i fasaderna åtgärdas och i samband med det har vi beställt tvätt av hela fasaden för att bland annat få bort algpåväxt. Vi måste rengöra fasad för att kunna

Vi har under våren gjort en intresseförfrågan kring inglasning av balkong bland föreningens medlemmar. Tyvärr var intresset inte tillräckligt stort för att styrelsen skall driva det vidare, vilket äve

bottom of page