top of page

Viktig information om laddstolpar och parkeringsplatser

Som de flesta garageplatsinnehavare noterat så har vi nu installerat laddstolpar på ytterligare 30 platser i garaget, något som bland annat omnämndes på föreningsstämman i juni. Den genomförda investeringen är ett led i vår förenings miljöprofil och är enligt planen för utökad installation av laddmöjligheter, inklusive energitjänster beställda från samma leverantör som vid tidigare installation. Allt för att få lastbalansering att fungera och för att få en så fördelaktig hantering som möjligt för tillhörande tjänster (energiförbrukning, fakturering, service och underhåll av mjukvara etc.).


Enligt befintliga avtal kostar en garageplats med laddmöjlighet 1650 kr per månad. För att underlätta hanteringen av debiteringarna kommer vi ändra detta framöver och flytta över delar av den rörliga kostnaden till Voltiva, som är vår tjänsteleverantör för detta. Det innebär att en garageplats med en laddstolpe då får en månadsavgift på 1580 kr. Voltiva kommer i sin tur att debitera 95 kr i serviceavgift plus den faktiska kostnaden för elförbrukningen när laddstolpen börjar användas. Den nya avgiften kommer att börja gälla från den 1 april 2023. Vi kommer även i samband med detta justera priserna för samtliga parkeringsformer.


Vi har i dagsläget 28 medlemmar i kö till en garageplats, så vill ni inte behålla er plats kan ni säga upp den senast den 31 december i år för att undvika den nya avgiften. Tyvärr har ett antal felaktiga fakturor för garageplats hunnit gått ut och ni som har en garageplats med nyinstallerad laddstolpe kan bortse från dessa och invänta en ny korrekt faktura.


För att dessa laddstolpar ska kunna underhållas och servas behöver vissa burar ha nya lås som tillhandahålls av föreningen. Alla som hyr plats i garaget och som berörs av detta kommer att bli kontaktade av styrelsen för mer information.

168 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Av hänsyn till alla boendes säkerhet, trivsel och kostnader vill vi uppmana och påminna om följande: Se till att portar går igen när ni passerar, främst för att undvika att obehöriga tar sig in i fast

Som ett led i förbättringen av föreningens energiförbrukning samt för att få bättre koll på vårt inomhusklimat i fastighetens alla lägenheter har tjänsten värmeoptimering beställts av vår fjärrvärmele

bottom of page