top of page

Hej alla medlemmar i BRF Lugnvattnet 1

Det har varit ett händelserikt år på många sätt! Arbetet i styrelsen har pågått febrilt för att göra boendet så bra som möjligt för er, våra medlemmar! Med detta brev vill vi informera er om styrelsens arbete i Brf Lugnvattnet 1 under 2022 samt om några kommande nyheter inför 2023.


Föreningens ekonomi och underhållsplan

Att det händer mycket i vår omvärld har inte undgått någon. Alla påverkas på något sätt av räntehöjningar, inflation, krig, etc., något vi läser om dagligen.


Tack vare ett förebyggande arbete har vi i föreningen en stark kassa i dagsläget samt en extremt låg ränta fram tills lånen löper ut under senhösten 2023. Detta arbete gör att vi inte behöver höja månadsavgiften för bostadsrätter i dagsläget, till skillnad från de flesta bostadsrättsföreningar. Vi vet ännu inte hur ränteläget kommer att se ut i slutet av 2023 och vi vill därför förbereda er på att en extremt högre räntekostnad för föreningens lån kan innebära en avgiftshöjning i slutet av året.


Eftersom våra hissar närmar sig 20 år i ålder har vi ett kommande underhåll som kommer att innebära en större kostnad under 2023. Något vi kommer att kunna betala ur vår nuvarande kassa.


Vi har en ekonomisk plan för kommande 10 år och fortsätter kontinuerligt att se över föreningens intäkter och kostnader för att se till att föreningens ekonomi är så bra som möjligt. Den ekonomiska planen är kopplad till underhållsplanen för att hela tiden ligga steget före vad gäller kommande renoveringar och underhåll. Kommunikation och information från styrelsen

Föreningens hemsida www.brflugnvattnet1.se är den primära informations- och kommunikationskanalen. Gå gärna in på hemsidan regelbundet för att hålla er uppdaterade om vad som händer i föreningen. Facebook i sin tur är till för föreningens medlemmar för att hjälpa varandra med tips och annat.


Har ni frågor till styrelsen skall dessa alltid skickas till info@brflugnvattnet1.se och inte skrivas i ett inlägg på Facebook.

Installation av laddstolpar

Vi har i slutet av 2022 installerat 30 nya laddstolpar i garaget som vi tidigare informerat om, vilket är ett stort steg framåt i föreningens miljöarbete. Installationen innebär att priset på dessa platser kommer att justeras uppåt så att det motsvarar samma kostnad som befintliga platser med laddstolpe. Den del av debiteringen som motsvarar service- och elförbrukning flyttas över till Voltiva. Mer detaljerad information om detta finns här.


För att laddstolparna ska kunna underhållas och servas behöver vissa burar ha lås som tillhandahålls av föreningen. Alla som hyr plats i garaget och som berörs av detta kommer att bli kontaktade av styrelsen för mer information.


Vi kommer även inom kort att justera priserna för samtliga parkeringsformer.

Upprustning av dörrar, portar, entréer och trapphus

Som ni säkert sett har vi gjort en upprustning av dörrarna till våra återvinningsrum. Vi har även ett pågående arbete med att rusta upp våra portar, där många är väldigt slitna. Detta arbete kommer att fortgå löpande under 2023.


Under 2023 kommer våra entréer och trapphus att rustas upp och målas. Vi kommer att meddela er när arbetet påbörjas.

Mark utanför garageinfarten Marken utanför garageinfarten har satt sig och behöver läggas om. Detta arbete kommer att utföras under en dag och kommer att ske under början av 2023, vilket innebär att under den tiden arbetet pågår kan man inte köra in och ut med sin bil. Vi kommer att meddela er exakt datum så fort vi vet mer.


Arbeten i era lägenheter

Mellan den 27 januari - 7 februari kommer föreningen att utföra OVK (ventilations-kontroll) hos alla boende och behöver komma in i alla lägenheter. Vi återkommer med påminnelse när arbetet närmar sig. Har ni några frågor kring detta kan ni kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se.

Alla boende är skyldiga att ge tillträde till de entreprenörer som behöver göra arbeten i era lägenheter som styrelsen beställt. Kan ni inte vara hemma skall en nyckel placeras i röret som finns placerat i det övre hörnet på ytterdörren.

Återvinning

Som tidigare år har vi under året har vi haft container på plats i två omgångar. Vi hoppas att ni tog chansen att slänga era grovsopor. Vi kommer att upprepa samma procedur under 2023.


Vi vill även uppmuntra alla till att tillsammans ta ansvar för våra gemensamma utrymmen och för rätt återvinning av våra sopor. Med det ökade kostnadsläge som pågår vill vi att vi alla hjälps åt genom att sortera sopor rätt för att undvika ökade kostnader för onödig extrahantering.


Några enkla tips när ni slänger era sopor:

- Sortera rätt sak i rätt kärl (instruktioner finns på skyltar vid varje container)

- Undvik att slänga sopor i en container som är överfull, dvs. går över den röda linje som sitter längs väggen.

- Vik ihop kartonger

- Tappar ni skräp på golvet, ta upp det och släng i rätt container.

- Miljöfarligt avfall som målarburkar, sprayburkar, gasflaskor etc. kan ni slänga vid CircleK i Hammarby Sjöstad. Fråga i kassan efter nyckeln till återvinningsrummet.

- För större grovsopor samt farligt avfall hänvisar vi bland annat till närmaste återvinningsstation i Östberga.


Vi har även öppnat upp sopnedkastet utanför Båtbyggargatan 48 som tidigare varit stängt.

Värmeproblem

Värmen fungerar inte optimalt i vissa lägenheter sedan undercentralen dog och ändrades till att skötas från värmepumpen. Vi har olika åtgärder på gång och har ni fortfarande problem med att det är för kallt så vänligen felanmäl till Nordstaden.


Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på info@brflugnvattnet1.se.


Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen BRF Lugnvattnet 1


193 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Byte av matta på loftgångarna

KVM Roslagen har fått i uppdrag av Nordstaden och styrelsen för Brf Lugnvattnet 1 att byta ut mattan som ligger på loftgångarna och justera marksten som ligger under mattan. Arbetet startar tisdag 28/

Garagestädning

Måndagen den 3 juni städar Coreclean vårt garage. Städningen pågår mellan kl.08:00-16:00., så under den tiden ska burarna lämnas helt tomma och olåsta. Detta för att minimera risker samt uppnå bästa r

Kallelse till årsstämma i BRF Lugnvattnet 1

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma. Datum: 2024-06-02 Tid: 13.00 Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgäng

2 Comments


Unknown member
Dec 23, 2022

Stort tack för allt jobb ni lagt ner under 2022!

Like

Carl Linderoth
Carl Linderoth
Dec 23, 2022

God Jul och Gott Nytt År styrelsen - tack för ett bra arbete med att hålla efter huset och föreningen 🙌🏼🙌🏼🙌🏼

Like
bottom of page